U kunt het werk van de Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting financieel ondersteunen. Met uw bijdrage helpt u het onderzoek naar longziekten te bevorderen. Onze stichting heeft het vermogen ondergebracht bij InsingerGilissen. Deze bank beheert ons vermogen op duurzame wijze en met maatschappelijke verantwoordelijkheid, zodat het vervullen van onze maatschappelijke functie financieel is gewaarborgd.

Giften en schenkingen

Elke (eenmalige) bijdrage – van welke omvang dan ook – is van harte welkom. Uw bijdrage in de vorm van een gift of schenking wordt zeer gewaardeerd.

Een schenking kan belastingvoordelen voor u opleveren. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals onze stichting. Een bijdrage onder de € 500 wordt door onze stichting beschouwd als een gift. Een bijdrage van € 500,- of meer wordt beschouwd als een schenking.

Legaten en erfstellingen

Het is ook mogelijk om de stichting in uw laatste wilsbeschikking op te nemen. Deze financiële ondersteuning vindt plaats via een legaat of erfstelling. Voor juridisch advies hierover adviseren wij u contact op te nemen met een notaris.

Bankrekeningnummer

Bankrekening van de Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting: NL59 GILL 0265 9513 64

ANBI

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Ook de overheid gaat kennelijk uit van het standpunt “Het is goed om te geven”.

Het ANBI-nummer van de Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting is: 4708.
Het fiscaal nummer (RSIN) van de Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting is: 8063.82.612

Financieel jaarverslag 2022

Beleidsplan

De Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting ondersteunt financieel projecten voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van longziekten in de ruimste zin van het woord.

Jaarlijks wordt de NRS Swierenga Thesis Award uitgereikt en personen met grote verdiensten in het long vakgebied kunnen in aanmerking komen voor de NRS Swierenga Penning.

Beloningsbeleid

De bestuursleden werken onbezoldigd, doch kunnen bescheiden onkosten, gemaakt vanwege werk voor de Stichting, declareren.

Activiteitenverslag 2020

De inkomsten van de Stichting worden door het Bestuur middels donaties uitgegeven. Dit is ter beslissing aan het Bestuur en grotendeels afhankelijk van de kwaliteit en bevonden geschiktheid van de voorliggende projecten. Als er in een bepaald jaar niet voldoende passende projecten zijn, dan wordt het restant van dat budgetjaar naar het budget van het daaropvolgend jaar doorgeschoven. De Stichting vindt het wenselijk het stamvermogen gecorrigeerd voor inflatie in stand te houden.

Tijdens de digitale NRS Algemene Ledenvergadering op 13 november 2020 is de NRS Swierenga Penning is uitgereikt aan prof. dr. H.J.M. Groen, longarts in het UMCG.

13 November 2020 is tijdens de de NRS Young Investigator Award digitaal de NRS Swierenga Thesis Award uitgereikt aan dr. K. de Winter-de Groot, kindertarts UMC Utrecht voor haar proefschrift: CFTR – from function tot phenotype.

Meer informatie?

Wilt u contact met onze stichting of wilt u meer informatie over het werk van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting en uw financiële ondersteuning? Neem dan contact op met ons secretariaat.