De NRS Swierenga Penning wordt ten minste éénmaal in de twee jaar toegekend aan een Nederlandse academicus, die zich heeft onderscheiden door wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, het ontstaan of de behandeling van longziekten.

NRS Swierenga Penning

De penning wordt beschikbaar gesteld door de Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting en onder auspiciën van de NRS en bij gelegenheid uitgereikt. In het reglement van de NRS Swierenga Penning staan de beoordelingscriteria en procedure beschreven. In de loop der jaren is de NRS Swierenga Penning een prestigieuze prijs geworden.

De penning is in 1985 gemaakt door beeldhouwer Pieter d’Hont (1917 – 1997). Pieter d’Hont geldt als één van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van de 20e eeuw. Uit respect voor zijn indrukwekkende oeuvre kreeg hij de officieuze eretitel van Stadsbeeldhouwer van Utrecht.

In 2022 zijn nieuwe penningen gegoten. Van het gietproces is een filmpje van gemaakt.

NRS Swierenga Thesis Award

Naast een penning wordt jaarlijks uitgereikt de NRS Swierenga Thesis Award (voorheen bekend als de Prof. dr. Jaap Swierenga Prijs). De prijs wordt uitgereikt aan de kandidaat wiens proefschrift is geselecteerd als de beste proefschrift in de respiratoire wetenschap.

De prijs gaat vergezeld met een certificaat en een geldprijs. Doel van deze award is het vestigen van aandacht op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, dat bijdraagt aan het begrip of de behandeling van longziekten in de breedste zin van het woord. In het reglement van de NRS Swierenga Thesis Award staan de beoordelingscriteria en procedure beschreven.