Je longen zijn bijzondere en complexe organen. De longen hebben als functie om je lichaam te voorzien van zuurstof. Tegelijk zorgen ze er ook voor dat koolstofdioxide uit je bloed verwijderd wordt. Meer informatie over de longen en longziekten is hieronder te vinden.

St. Antonius Longcentrum

Het St. Antonius Longcentrum is één van de belangrijkste longcentra in Nederland, onder andere door de bijzondere prestaties op het gebied van onderzoek en behandeling. Het Longcentrum is nationaal en internationaal erkend als expertisecentrum op het gebied van zeldzame longziekten, zoals longfibrose, sarcoïdose en de ziekte van Rendu Osler Weber (ROW). In het Longcentrum werkt een groot aantal specialisten, ieder met zijn of haar eigen taken, expertise en achtergrond. Ook werken zij veel samen met specialisten van andere disciplines.

ILD expertisecentrum

Via de website van het ILD expertisecentrum wordt u op de hoogte gehouden van het onderzoek naar interstitiële Longziekten (ILD). Wetenschappelijk onderzoek is van belang voor vooruitgang. Het hoofddoel van onderzoek is de oorzaak en ziektebeloop van ILD beter te begrijpen en het vinden van praktische toepassingen waarmee we diagnosestelling, behandeling en de informatievoorziening rondom deze longziekte kunnen verbeteren.

ROW expertisecentrum

De ziekte van Rendu-Osler-Weber, is ontdekt door de drie gelijknamige artsen. Het is een zeer zeldzame, erfelijke aandoening van de bloedvaten. De kans dat een arts een ROW-patiënt onder behandeling krijgt, is klein. Daardoor kan het gebeuren dat de ziekte niet of pas in een laat stadium wordt herkend. Dit was de aanleiding voor artsen van het St. Antonius Ziekenhuis om in 1982 een centrum voor ROW op te richten waar patiënten terecht kunnen voor diagnose, behandeling en advies.

Kees Westermann Fonds

Dr. Kees Westermann is in april 2003 met pensioen gegaan, maar heeft zich na zijn pensionering nog vele jaren onbezoldigd ingezet voor het ROW-centrum in Nieuwegein en ROW-patiënten. Hij was penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO). Als eerbetoon aan de longarts, heet SWORO vanaf najaar 2017 het Kees Westermann Fonds.

De ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW) is een zeldzame erfelijke aandoening van de bloedvaten die ontstaat door een foutje in het genetische materiaal: DNA. In dit filmpje volgen we een ROW-patiënt tijdens onderzoeken en een behandeling en leggen we uit wat ROW is.

Netherlands Respiratory Society (NRS)

De Netherlands Respiratory Society is op 19 maart 2009 opgericht met als doel een platform te vormen en coördinatie te leveren voor het longonderzoek in Nederland. Klinisch en fundamenteel onderzoek naar longaandoeningen in Nederland omvat onderzoekers uit verschillende onderzoekdisciplines, fundamentele wetenschappers en onderzoekers die actief zijn in de gezondheidszorg en ‘human technology assessment’ onderzoek.

Longfonds

Er bestaan veel verschillende longziekten. Op de website van het longfonds wordt informatie gegeven over een groot deel hiervan: over de symptomen en klachten, maar ook over wat je zelf kunt doen. Daarnaast lees je de ervaringsverhalen van mensen met een longziekte, omdat zij het beste weten hoe het is om een longziekte te hebben.