Longafwijkingen en aandoeningen van de luchtwegen komen helaas veelvuldig voor. Het vermogen van de stichting is bestemd om financiële steun te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek. Er kan financiële ondersteuning aangevraagd worden voor het verbeteren en bevorderen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden op het gebied van de longziekten.

De NRS Swierenga Thesis Award wordt eenmaal per (twee) jaar uitgereikt. Mensen met grote verdiensten op het vakgebied van de longen komen in aanmerking voor de NRS Swierenga Penning.