Het bestuur bestaat uit:
Prof. dr. J.C. Grutters (voorzitter)
Dr. H.D. Luijk (algemeen bestuurslid)
Drs. J.R.S. Swierenga (algemeen bestuurslid)
Dhr. J. de Vink (penningmeester)
Drs. P. Vos (algemeen bestuurslid)